คำถามที่พบบ่อย

Q & A

ชนิดของไฟล์ที่รองรับ doc, docx, pdf
ตรวจสอบทางอีเมลที่เข้าใช้งาน หรือเข้าผ่านทางลิงก์ http://plag.grad.chula.ac.th
ไม่เกิน 10-15 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณผู้ใช้งานในขณะนั้นด้วย
ตรวจสอบได้หลายครั้งไม่จำกัด หรือส่งตรวจสอบได้ตามความพอใจของผู้ใช้งาน
กรอกอีเมลผิด หรือ ตรวจสอบที่ช่องทาง spam mail หรือ junk mail (จดหมายขยะ)
เนื่องจากทางเราไม่สามารถที่จะออก “อีเมล” ให้ได้ รบกวนให้ติดต่อขอ “อีเมล” ใหม่ที่สำนักคอมของมหาวิทยาลัยผู้ใช้งาน
สามารถใช้งานได้ผ่านทางอีเมลของผู้ใช้ได้เลย(ต้องเป็นอีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น) เข้าไปใช้งานผ่านทางหน้าเว็บไซต์ http://plag.grad.chula.ac.th
ขั้นตอนการใช้งานดังนี้
 • 1. กรอกอีเมล์ของผู้ใช้
 • 2. เลือกไฟล์ที่ต้องการส่งตรวจสอบ
  • ชนิดของไฟล์ที่รองรับ doc, docx, pdf
  • ขนาดไม่เกิน 200 MB
  • ไฟล์ต้องไม่ถูกเข้ารหัสไว้และไม่ควรมีการใส่ลายน้ำไว้
 • 3. กดปุ่มยืนยันเพื่อทำการอัพโหลด
 • 4. รอรับผลการตรวจสอบทางอีเมล์ที่ได้กรอกในข้อ 1. หรือเข้าผ่านทางลิงก์หลังจากทีทำการกดปุ่มยืนยันในข้อ 3.
เนื่องจากปัจจุบัน ระบบอักขราวิสุทธิ์ ยังไม่เปิดให้บุคคลภายนอกสามารถใช้งาน ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
 • กรณีที่สถาบันได้ร่วมลงนามกับทางบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาฯแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อของสถาบันที่ร่วมลงนามได้ที่ http://www.akarawisut.com/clients.html
 • กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่ร่วมลงนาม จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ แต่ให้ทางสถาบันหรือหน่วยงานดำเนินการขอใช้งานได้
 • สามารถติดต่อไปทางจุฬา เพื่อขอลงนามความร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รบกวนติดต่อกับทางคุณอรพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เบอร์โทรศัพท์ 022183506 หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้
 • ตรวจสอบอีเมลที่ใช้งานถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากอีเมลที่รองรับของมหาวิทยาลัย ...(ชื่อสถาบัน)... จะต้องลงท้ายด้วย @............ เท่านั้น หากต้องการใช้งานอาจจะต้องไปขออีเมลจากทางมหาวิทยาลัย หรือสำนักคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน
 • ตรวจสอบสถาบันได้ร่วมลงนามกับทางบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาฯแล้วหรือไม่ หรือเป็นบุคคลภายนอก
กดส่งเพื่อตรวจสอบใหม่อีกครั้ง เพราะสามารถดูผลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ http://plag.grad.chula.ac.th ได้ หรือดำเนินการขอรหัสผ่านใหม่ผ่านทางสำนักคอมแล้วรอผลทางอีเมลของผู้ใช้งาน
เนื่องจากเอกสารหรือเล่มวิทยานิพนธ์จะไม่มีการจัดเก็บเข้าสู่คลังข้อมูล เพราะการนำเอกสารเข้าสู่คลัง จะต้องได้รับการอนุมัติจากแต่ละสถาบันหรือผ่านทาง สกอ. ฉะนั้นทุกครั้งที่มีการส่งเข้ามาตรวจสอบจะไม่ซ้ำกับไฟล์ เดิมที่เคยส่งเข้ามาก่อนหน้านี้
สามารถดูย้อนหลังผ่านลิงก์ได้ไม่เกิน 3 เดือน ถ้าเกิน 3 เดือนต้องส่งไฟล์เข้ามาใหม่อีกครั้ง
เนื่องจากตอนนี้มีผู้ส่งเข้ามาตรวจสอบเป็นจำนวนมาก ทำให้ผลการตรวจสอบอาจจะได้ช้าลง ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ
ที่เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ 0.00% เพราะว่าไม่มีความคล้ายคลึงหรือซ้ำระหว่างเอกสารที่ส่งมาตรวจสอบกับเอกสารที่อยู่ในฐานข้อมูล