รวมพลังป้องกันการลักลอกผลงานทางวิชาการ
เพื่ออนาคตของประเทศไทย

ด้วยเครือข่ายผู้ใช้จากสถาบันการศึกษากว่า 147 แห่งทั่วประเทศ

อักขราวิสุทธิ์

ระบบตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการ
โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูลเอกสารทางวิชาการขนาดใหญ่
กว่า 400,000 เล่ม

ตรวจกับฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ วารสารทางวิชาการ และรายงานวิจัย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยที่ร่วมลงนามความร่วมมือฯ
ฐานข้อมูล TDC ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รวมไปถึงบทความภาษาไทยจากเว็บไซต์วิกิพีเดีย


เทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับ

เบื้องหลังระบบอักขราวิสุทธิ์คือเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อความ
จาก บริษัท อินสไปก้า จำกัด ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ TICTA 2012
จากสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
และรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 10

รายงานสถิติการใช้งาน

ติดตามสถิติการใช้งานของผู้ใช้จากแต่ละมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน
สำหรับผู้ดูแลของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานเท่านั้น

ป้องกันการลักลอกผลงานทางวิชาการ

ตรวจสอบงานเขียนเพื่อค้นหาข้อความที่อาจจะเป็นการลอกเลียนผลงานผู้อื่นด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่

ให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท อินสไปก้า จำกัด

ตรวจสอบกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่

เข้าถึงฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ วารสารทางวิชาการ และรายงานวิจัย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมไปถึงบทความจากเว็บไซต์วิกิพีเดีย
 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยที่ร่วมลงนามความร่วมมือฯ และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ใช้งานง่าย


แค่กรอกที่อยู่อีเมล เลือกไฟล์ กดปุ่มยืนยัน แล้วรอรับผลทางอีเมล

มีรายงานผลการตรวจสอบ

รายงานจะแสดงค่าเปอร์เซ็นต์ความคล้ายระหว่างเอกสารที่ส่งมาตรวจสอบกับเอกสารที่อยู่ในฐานข้อมูล อีกทั้งมีการแสดงแถบสีบนข้อความที่มีความคล้ายกัน และรายการแหล่งที่มาของเอกสารที่มีส่วนคล้ายคลึงกัน

หน้าจอแสดงผลสวยงาม

แสดงข้อความและการจัดวางตำแหน่งของรูปภาพในเอกสารได้ตรงกับต้นฉบับที่ส่งเข้ามาตรวจด้วยหน้าจอแสดงผลสวยงาม

รายงานสถิติการใช้งาน

ติดตามสถิติการใช้งานของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา (สำหรับผู้ดูแลของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานเท่านั้น)

ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้สิทธิ์ในการใช้งานกับมหาวิทยาลัยที่สนใจสามารถร่วมใช้บริการอักขราวิสุทธิ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
กรุณาติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อขอสิทธิ์การใช้งานได้ตามที่อยู่ด้านล่าง

สถาบันการศึกษาเหล่านี้และอีกหลายสิบแห่งทั่วประเทศใช้อักขราวิสุทธิ์

ดูรายชื่อสถาบันทั้งหมดที่ใช้อักขราวิสุทธิ์ได้ที่นี่

ติดต่อสอบถาม

แจ้งปัญหาการใช้งาน

สอบถามข้อมูลทั่วไป

  • บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • E-mail: info@akarawisut.com

ติดต่อผู้พัฒนา

  • บริษัท อินสไปก้า จำกัด
  • อาคารโกลเด้นทาวน์ 71 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  • E-mail: contact@inspica.com